Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pyridostigmine

Hazard 6* P 3* B 0 T 3 Risk Cannot be excluded

Author: Department of Strategic Careers, Stockholm County Council.