Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Retapamulin

Hazard 5* P 3 B 0 T 2* Risk Cannot be excluded

Author: Department of Strategic Careers, Stockholm County Council.