Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ribavirin

Hazard 4 P 3 B 0 T 1 Risk Insignificant

Author: Department of Strategic Careers, Stockholm County Council.