Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Riluzole

Hazard 8* P 3 B 3* T 2* Risk Cannot be excluded

Author: Department of Strategic Careers, Stockholm County Council.