Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Referensgrupp

En vetenskaplig referensgrupp är knuten till arbetet med databasen Miljö och läkemedel. Referensgruppen är ett diskussionsforum för såväl det vetenskapliga innehållet som användarvänligheten utifrån ett målgruppsperspektiv.

Gruppen består av
Johanna Borgendahl, fil.dr, SLL Hållbarhet, Stockholms läns landsting

Marie-Louise Ovesjö, överläkare, med dr, Södersjukhuset, Stockholms läns läkemedelskommitté, Stockholms läns landsting

Helena Ramström, apotekare, farm.dr, Strategiska vårdgivarfrågor, HSF, Stockholms läns landsting

Marlene Ågerstrand, forskare, Stockholms universitet

Uppdaterad: 2018-05-16