Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Diskus

Här är några bra tips för användning av Diskus.

  • Lyssna efter klicket när du matar fram en dos.
  • Om inhalatorn innehåller kortison: skölj munnen efter inhalation och spotta ut vätskan efter munsköljning.

Tänk på att:

  • alltid följa läkarens ordination
  • läsa bipacksedeln
  • vända dig till sjukvårdspersonal om du har frågor eller problem under behandlingen.

Senast ändrad 2019-10-09