Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Evohaler

Här är några bra tips för användning av Evohaler.

  • Andas in sakta under inhalationen.
  • Vänta en halv minut mellan doserna.
  • Om inhalatorn innehåller kortison: skölj munnen efter inhalation och spotta ut vätskan efter munsköljning.

Tänk på att:

  • alltid följa läkarens ordination
  • läsa bipacksedeln
  • vända dig till sjukvårdspersonal om du har frågor eller problem under behandlingen.

Senast ändrad 2019-10-09