Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Äldre migranter i vården - kulturella aspekter av vård och bemötande

Publicerat 2017-01-24

24 januari 2017, Magnus Ladulåsgatan 63A

Presentation - Kulturella aspekter av mötet med äldre migranter i primärvården
Maria Sundvall, överläkare,
specialist i allmän psykiatri,
Transkulturellt centrum

Senast ändrad 2019-09-02