Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

När behandling kan leda till skada – överdoser av psykofarmaka

Publicerat 2023-02-17

Tisdagen den 31 januari

När behandling kan leda till skada - överdoser av psykofarmaka Pdf, 3.6 MB.
Johanna Nordmark Grass, Med Dr, Överläkare
Specialist i anestsi och intensivvård, Medicinskt ansvarig Giftinformationscentralen

Senast ändrad