Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ovanliga infektioner att känna till på vårdcentralen

Publicerat 2023-10-30

Torsdagen den 26 oktober

Ovanliga infektioner att känna till på vårdcentralen – harpest och malaria Pdf, 1.3 MB.
Charlotta Rydgård, biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm

Ovanliga barninfektioner att ha koll på Powerpoint, 13.7 MB.
Joachim Luthander, barnläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus

Tuberkulos Pdf, 2.9 MB.
Paulina Dalemo, Infektionsläkare Karolinska Universitetssjukhuset

Senast ändrad