Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sittskolan – sitting is the new smoking

Publicerat 2016-01-11

11 januari 2016, Magnus Ladulåsgatan 63A

Presentation - Sittskolan - sitting is the new smoking
Mai-Lis Hellenius, professor,
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin,
Enheten för kardiologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Presentation - Stillasittande- definition, förekomst och åtgärd
Matthias Lidin, specialistsjuksköterska,
Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken,
Karolinska Universitetssjukhuset

Senast ändrad