Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

ST-dagen 2019

Publicerat 2019-03-14

12 mars 2019, City Conference Center

Varför är kvalitetsdarbete så viktigt?
Rita Fernholm
Projektledare QRC’s Primärvårdssatsning,
specialist i allmänmedicin, Boo vårdcentral

Falldiskussion - Framgångsfaktorer
Michael Bergström
Senior rådgivare SKL, läkare,
ledamot i Nationella ST-rådet

Förstå nuläget
Jenny Björk
Projektledare,
QRC Coachingakademi

Stina Gäre Arvidsson
Delprojektledare,
ST-läkare i allmänmedicin

Vad säger forskningen om hur vi tänker att förändring sker?
Marie Blom Niklasson
Handläggare
verksamhetsutveckling/ledarskap, SKL

Metoder och verktyg
Jenny Björk (se titel ovan), Stina Gäre (se titel ovan) samt
Teresa Tael, Projektledare, QRC Coachingakademi

Fortsatt stöd - hur går vi vidare?
Rita Fernhom (se titel ovan)

Senast ändrad