Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Stockholms allmänläkardag 2016

Publicerat 2016-11-10

10 november 2016, Svenska Läkaresällskapet

Presentation - Komplicerad distal UVI och pyelonefrit
Emilia Titelman, infektionsläkare,
Karolinska Universitetssjukhuset

Presentation - Gikt och Polymyalgia reumatika (PMR) - när sedvanlig behandling inte hjälper...
Ola Börjesson, bitr. överläkare,
Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Presentation - Vad är stroke och vad göra?
Mia von Euler, överläkare,
Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Presentation - Ryggsmärta
Susanne Barenius, specialist i allmänmedicin

Senast ändrad 2019-09-02