Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tillstånd med barndomsdebut i äldrepsykiatrin

Publicerat 2020-11-03

23 oktober 2020, onlinesymposium

Intellektuell funktionsnedsättning - en översikt
Lena Nylander, Med dr, Specialist i psykiatri

Fragile X - medfödd skörhet med symtom på
äldre dagar

Annika Brar, Specialist i psykiatri, Habiliteringsläkare, Region Stockholm

Eutanasi under Andra Världskriget
Marie Åsberg, Seniorprofessor, Karolinska Institutet

Autism ur ett åldrandeperspektiv
Lena Nylander, Med dr, Specialist i psykiatri

ADHD ur ett åldrandeperspektiv
Lena Nylander, Med dr, Specialist i psykiatri

Senast ändrad