Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Urininkontinens - en utmaning för
primärvården?

Publicerat 2016-06-10

26 maj 2016, Hilton Stockholm Slussen

urininkontinens

Presentation - Inkontinensbesvär, bedömning och behandling ur ett uroterapeutiskt perspektiv
Helena Hallencreutz Grape
Uroterapeut, Specialistsjukgymnast, Urologiska kliniken,
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Presentation - Diagnostik, utredning och behandling av urininkontinens hos kvinnor
Caroline Elmér, Med Dr,
specialistläkare gynekologi och urologi,
Stockholms UroGynmottagning

Senast ändrad 2019-11-28