Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Antikoagulantiabehandling för primärvården

Genomgång av de olika NOAK – behandling av venös trombos och tromboflebit

Utsättning av NOAK/warfarin vid olika typer av kirurgiska ingrepp

Vanliga hemostasfrågor inklusive covid-19 och trombosprofylax

Sjuksköterskeledd antikoagulantia­mottagning – hur följer vi upp våra patienter

Patientfall: När sätta tillbaka antikoagulantia och när sätta ut antikoagulantia permanent? Antikoagulantia och cancer.

Hjärtindikation – hjärtarytmi och cancer

Janusinfo arbetar för att innehållet på webbplatsen ska vara tillgängligt för alla. Läs webbplatsens tillgänglighetsredogörelse »

Publicerat 2020-10-23