Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hjärtsviktsbehandling på Kloka listan forum 2016

Dessa filmade föreläsningar är från 2016 och kan innehålla inaktuell information.

Läkemedelsbehandling vid systolisk hjärtsvikt – gammalt och nytt.
Arne Martinsson

Diastolisk hjärtsvikt/HFpEF och dess behandling.
Lars Lund

Publicerat 2016-01-19