Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Infektioner hos barn – när det vanliga krånglar till sig

Barn får många infektioner och det är helt normalt. De flesta infektionerna är okomplicerade och går snabbt över. Ibland tillstöter dock komplikationer eller barnet blir mycket sjukt. Det är viktigt att kunna identifiera dessa tillstånd snabbt och se till att barnet handläggs på rätt sätt.

Detta seminarium erbjuder dig en evidensbaserad och bred medicinsk uppdatering om vanliga infektioner hos barn och hur komplikationer ska handläggas. Alltså när det vanliga krånglar till sig!

Vanliga virala infektioner med komplikationer. Varför hamnar man på sjukhus?

Moderator och föreläsare: Malin Ryd Rinder, Btr överläkare, barnläkare, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Infektioner hos barn - hur och varför har panoramat förändrats de senaste 30 åren?

Föreläsare: Margareta Eriksson, överläkare, barnläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhusset

Bakteriella hud- och luftvägsinfektioner och de vanligaste komplikationerna

Föreläsare: Anna Granath, Överläkare, öron-näsa-halsläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Publicerat 2016-04-15