Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Infektioner hos resenärer och flyktingar

Före resan – när behövs profylax för vad?

Föreläsare: Helena Hervius Askling, överläkare, biträdande smittskyddsläkare, infektionsläkare Smittskydd Stockholm.

Efter resan – infektioner hos turister

Föreläsare: Charlotta Rydgård, biträdande överläkare, infektionsläkare Karolinska universitetssjukhuset.

Efter flykten - infektioner hos nyanlända flyktingar i Sverige

Föreläsare: Jenny Stenkvist, överläkare, biträdande smittskyddsläkare infektionsläkare Smittskydd Stockholm.

Barnaspekter på utlandsförvärvade infektioner

Föreläsare: Margareta Eriksson, överläkare, barnläkare Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Publicerat 2016-04-29