Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kloka Listan forum 2017

Aktuella frågor inom läkemedelsområdet

Kloka Listan Forum 2017. Gerd Lärfars, ordförande i Stockholms läns läkemedelskommitté.

Nyheter i Kloka Listan 2017

Marie-Louise Ovesjö, ordförande Kloka Listan-utskottet.

ABC om osteoporosläkemedel

Om ostoeporos med Hans Lundin och Märit Wallander, expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar.

Perorala antikoagulantia

Margareta Holmström, ordförande expertrådet för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel.

Nytt om våra levnadsvanor och hälsan

Mai-Lis Hellénius, professor, överläkare, enheten för kardiologi, institutionen för medicin, Karolinska Institutet.

Läkemedelsval vid trängningsinkontinens

Tareq Alsaody, ordförande expertrådet för urologi.

Hur mår stockholmarna och hur ser deras läkemedelsanvändning ut?

Björn Wettermark, docent, apotekare, avdelningschef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Varför gör mina patienter inte som jag säger?

Sara Widén, leg psykolog med KBT-inriktning, ABC Psykologi AB och Karolinska institutet.

Behandling av kronisk leversvikt

Charlotte Söderman, expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar.

Medicinsk fortbildning – kollega till kollega

Christer Norman, allmänläkare, Stockholms läns läkemedelskommitté.

Aktuella rekommendationer vid diabetes typ 2

Per Wändel, expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar.

Samverkan kring nya läkemedel

Kristina Aggefors, apotekare, NT-rådet.

Nytt läkemedel i hjärtsviktstrappan

Frieder Braunschweig, expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar.

Publicerat 2017-01-25