Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kloka listan forum 2021

Se föredragen om alla nyheter i Kloka listan. Från Kloka listan forum webbinarium den 20 januari 2021.

Nyheter i Kloka listan

Klicka på kugghjulet i filmrutan om du vill välja bort textningen.

Marie-Louise Ovesjö, ordförande Arbetsgrupp Kloka listan

Utred och behandla osteoporos hos fler

Klicka på kugghjulet i filmrutan om du vill välja bort textningen.

Mats Palmér, ledamot expertgruppen för endokrina sjukdomar

Inled behandling av hypertoni med två läkemedel direkt och följ upp

Klicka på kugghjulet i filmrutan om du vill välja bort textningen.

Thomas Kahan, ledamot expertgruppen för hjärt- och kärlsjukdomar

SGLT2-hämmare vid diabetes mellitus, hjärtsjukdom och njursjukdom

Klicka på kugghjulet i filmrutan om du vill välja bort textningen.

Pontus Curman, ledamot expertgruppen för endokrina sjukdomar
Karolina Nowinski, ordförande expertgruppen hjärt- och kärlsjukdomar
Peter Bárány, docent, ordförande expertgruppen för njursjukdomar

Utökade rekommendationer för att behandla ångest, depression och sömnstörningar

Klicka på kugghjulet i filmrutan om du vill välja bort textningen.

Mats Ek, ordförande expertgruppen för psykisk hälsa

Avsluta opioidbehandling vid akut smärta inom 3–5 dygn

Klicka på kugghjulet i filmrutan om du vill välja bort textningen.

Carl-Olav Stiller, ordförande expertgruppen för smärta och reumatiska sjukdomar

Vårdförlopp Höftledsartros – tidig diagnos och behandling är målet

Klicka på kugghjulet i filmrutan om du vill välja bort textningen.

Mattias Eirefelt, ledamot i RPO Rörelseorganens sjukdomar

Vad betyder ”I”? SIR-systemet för antibiotikaresistens

Klicka på kugghjulet i filmrutan om du vill välja bort textningen.

Inga Fröding, Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet

Sammanfattning och avslutning

Klicka på kugghjulet i filmrutan om du vill välja bort textningen.

Gerd Lärfars, avgående ordförande Region Stockholms läkemedelskommitté
Marie-Louise Ovesjö, ordförande Arbetsgrupp Kloka listan

Publicerat 2021-01-29