Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Valsartan/sakubitril – så kan det användas

Denna filmade intervju är från 2016 och kan innehålla inaktuell information.

Paul Hjemdahl, professor i klinisk farmakologi och ordförande i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för hjärtkärlsjukdomar, om det nya läkemedlet mot hjärtsvikt.

Entresto är en kombination av angiotensinreceptorblockeraren valsartan och den nya substansen sakubitril. Sakubitril är en neprilysinhämmare som minskar nedbrytningen av peptider med kardiovaskulära effekter.

Publicerat 2016-08-22