Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Anna Bergman

Publicerat 2018-03-07

Kurskoordinator
anna.ma.bergman@sll.se
Enheten Medicinsk fortbildning,
Avdelningen för Närsjukvård
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Ana Recarey. Foto Anna Molander

Senast ändrad 2019-10-21