Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Emelie Mangs

Publicerat 2018-03-05

Kurskoordinator
emelie.mangs@sll.se
Enheten Medicinsk fortbildning
Avdelningen för Närsjukvård 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Emelie Mangs. Foto Anna Molander

Senast ändrad 2018-09-20