Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Helén Zetterman

Publicerat 2018-03-06

Kurskoordinator
helen.zetterman@regionstockholm.se
Enheten Läkemedelskvalitet
Avdelningen Kunskapsutveckling
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Helen Zetterman. Foto Anna Molander

Senast ändrad