Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Helén Zetterman

Publicerat 2018-03-06

Kurskoordinator Geriatriknätverk
helen.zetterman@regionstockholm.se
Enheten Kunskapsstyrning och -stöd
Avdelningen Kunskapsutveckling
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Helen Zetterman. Foto Anna Molander

Senast ändrad