Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Helén Zetterman

Publicerat 2018-03-06

Kurskoordinator
helen.zetterman@sll.se
Enheten Medicinsk fortbildning,
Avdelningen för Närsjukvård
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Helen Zetterman. Foto Anna Molander

Senast ändrad 2019-10-21