Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pia Sandelius

Publicerat 2018-06-14

Kurskoordinator
pia.sandelius@sll.se
Läkemedelsenheten,
Avdelningen för Strategiska vårdgivarfrågor
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Emelie Mangs. Foto Anna Molander

Senast ändrad 2019-10-21