Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kvalitetsdialoger med primärvården

Publicerat 2021-02-02

Uppsökande, målgruppsinriktad fortbildningsverksamhet med informationsapotekare och informationsläkare med fokus på Kloka Listan och kvalitetsuppföljning erbjuds nu av Kunskapsteam Läkemedel på Akademiskt Primärvårdscentrum.

Där finner ni också verksamhetsanpassade webbinarier för primärvården inom läkemedelsområdet såsom Pascal och läkemedelsgenomgångar. Verksamheten är fortfarande under uppbyggnad och kommer successivt utvecklas i nära samarbete mellan Stockholms vårdcentraler, Akademiskt Primärvårdscentrum och Region Stockholms läkemedelskommitté.

Kunskapsteam: läkemedel (akademisktprimarvardscentrum.se)

Har ni frågor om dessa webbinarier, kring hanteringen av uppföljningssystemen, vill ha besök på er vårdcentral eller framföra önskemål om ämnen som skall tas upp, kontakta lokalt eller temaansvarig kontaktperson.

Strama Stockholm erbjuder fortsatt uppsökande, målgruppsinriktad fortbildningsverksamhet inom antibiotikaområdet.

Senast ändrad