Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Om våra fortbildningar

På sidan Sök och boka fortbildning listas aktuella fortbildningar och seminarier som anordnas av Region Stockholms läkemedelskommitté och dess expertgrupp samt av andra aktörer inom Region Stockholm. Fortbildningarna riktar sig till läkare och sjuksköterskor verksamma i Stockholms län. Alla aktiviteter är producentoberoende och de allra flesta är helt kostnadsfria.

Du kan söka på fortbildningar inom ett visst terapiområde, under en viss månad eller av en viss arrangör. Anmäler dig gör du sedan direkt här på sajten via länk på sidan med informationen om ditt aktuella fortbildningstillfälle.

För att avanmäla dig behöver du uppge din mailadress. Det är viktigt att du avanmäler dig så fort du vet att du inte kommer att kunna delta, dels då vi vid ett flertal tillfällen bokat mat åt dig, dels för att vi då kan erbjuda platsen till annan sökande.

Du kan också kontakta våra kurskoordinatorer direkt: Anna Bergman anna.ma.bergman@regionstockholm.se, Helén Zetterman helen.zetterman@regionstockholm.se eller Ana Recarey ana.recarey-santamaria@regionstockholm.se.

Ytterligare utbildningar och fortbildningar som riktar sig till primärvården arrangeras av Akademiskt primärvårdscentrum.

Senast ändrad

Kontakta enheten Läkemedelskvalitet
lakemedelskvalitet.hsf@­regionstockholm.se
eller fyll i formuläret.