Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Uppsökande fortbildning

Publicerat 2018-03-05

Föreläsningar för sjuksköterskor

Ett flertal föreläsningar inom de prioriterade fokusområdena som fastslagits i Läkemedelsstrategin och i Region Stockholms läkemedelskommittés verksamhetsplan anordnas regelbundet varje termin. Vi erbjuder en professionell mötesplats med lokal förankring för sjuksköterskor inom alla specialiteter från hela länet.
Våra mest aktuella och uppskattade aktiviteter har vi inom teman som
- Äldre och läkemedel
- Läkemedelskunskap för sjuksköterskor
- Läkemedelsgenomgångar

För mer information, kontakta någon av våra kurskoordinatorer:

Helén Zetterman, helen.zetterman@sll.se, Anna Bergman, anna.ma.bergman@sll.se, Ana Recarey, ana.recarey-santamaria@sll.se, Pia Sandelius, pia.sandelius@sll.se

För läkare och sjuksköterskor

Kvällsföreläsningar

Föreläsningar med aktuella teman kring läkemedel och medicin genomförs på kvällstid två gånger per månad, måndag respektive onsdag på SVEA konferens, Holländargatan 10.

För mer information om kvällsföreläsningarna, kontakta vår kurskoordinator Ana Recarey, ana.recarey-santamaria@sll.se

Fortbildningar inom geriatrik

Vi stödjer ett flertal av de geriatriska mottagningarna i Stockholm i deras arbete med att anordna lokala, producentoberoende möten på dagtid. Dessa riktar sig till huvudsakligen antingen till sjuksköterskor eller till specialister i geriatrik som målgrupp.

För mer information om dessa fortbildningar, kontakta vår kurskoordinator Helén Zetterman, helen.zetterman@sll.se.

Besök i primärvården

Vi erbjuder uppsökande, målgruppsinriktad fortbildningsverksamhet ut till primärvården. Informationsapotekare och/eller informationsläkare erbjuder besök med förskrivningsuppföljning, samt föreläsningar och diskussioner inom de prioriterade fokusområdena som fastslagits i Läkemedelsstrategin och i Region Stockholms läkemedelskommitté till alla vårdcentraler och husläkarmottagningar inom Stockholms län. Önskar ni besök på er mottagning, kontakta er lokalt ansvariga kontaktperson enligt nedan:

Lokalt ansvarig kontaktperson vid fortbildning:

Senast ändrad

Kontakta fortbildningsenheten

medicinsk.fortbildning.hsf@sll.se
eller fyll i formuläret.




För mer information, kontakta våra kurskoordinatorer: