Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Christer Norman

Sydväst inkl Södertälje
Informationsläkare
christer.norman@sll.se

Enheten Medicinsk fortbildning,
Avdelningen för Närsjukvård

Senast ändrad 2019-08-29