Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Christine Fransson

City / Järva
Informationsapotekare
christine.fransson@sll.se

Enheten Medicinsk fortbildning,
Avdelningen för Närsjukvård

Senast ändrad 2018-03-08