Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kristina Persson

Söder
Informationsapotekare
kristina.persson@sll.se

Enheten Medicinsk fortbildning,
Avdelningen för Närsjukvård

Senast ändrad 2019-08-29