Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lena Isaac

Nordost (inkl Norrtälje)
Informationsapotekare
lena.isaac@sll.se

Enheten Medicinsk fortbildning,
Avdelningen för Närsjukvård

Senast ändrad 2018-11-14