Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Marie Schill

Västerort
Informationsapotekare, enhetschef medicinsk fortbildning
marie.schill@sll.se

Enheten Medicinsk fortbildning,
Avdelningen för Närsjukvård

Senast ändrad 2019-08-29