Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Roswitha Abelin

Publicerat 2018-03-05

Östermalm (Sydväst inkl Södertälje)
Informationsapotekare
roswitha.abelin@sll.se

Enheten Medicinsk fortbildning,
Avdelningen för Närsjukvård

Senast ändrad 2019-02-06