Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sara Hallander

Nordväst
Informationsläkare
sara.hallander@sll.se

Enheten Medicinsk fortbildning,
Avdelningen för Närsjukvård

Senast ändrad 2019-08-29