Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Siobhan Wallhuss

Nordväst
Informationsapotekare
siobhan.wallhuss@sll.se

Läkemedelsenheten,
Strategiska vårdgivarfrågor

Uppdaterad: 2019-02-06