firstName: null
lastName: null
participantTitleName: null
workplaceName: null
email: null
phone: null
mobile: null
invoiceWorkplace: null
invoiceReference: null
invoiceStreet: null
invoicePostalCode: null
invoiceCity: null
mealInformation: null
otherInformatione: null
error: 500 Internal Server Error for URL https://medicinsktkunskapscentrum.softadmin.se/WebServices/Softadmin/AddEventParticipant