error: 500 Internal Server Error for URL https://medicinsktkunskapscentrum.softadmin.se/WebServices/Softadmin/DeleteEventParticipant