Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Test - Proxy

Tomt Tomt Tomt Tomt Tomt Tomt
2019-03-05Symtomkontroll i palliativ vårdLäkareLäs mer och boka
2019-03-062-dagars baskurs i klinisk försäkringsmedicin för läkare våren 2019, tillfälle 2LäkareLäs mer och boka
2019-03-06Grundkurs i Vårdhygieniskt arbeteLäkareLäs mer och boka
2019-03-06Äldrepsykiatriskt seminarium: Behovet av tillgång av psykoterapi för äldreLäkareLäs mer och boka
2019-03-06Kvällsseminarium: Diabetes - mer än blodsockerbehandlingLäkareLäs mer och boka
2019-03-07Informationsträff om smittsamma sjukdomar på SÄBOLäkareLäs mer och boka
2019-03-12ST-dagen 2019: Arbetsglädje genom förbättringskunskap - delmål a4 i praktikenLäkareLäs mer och boka
2019-03-12Grundkurs i Vårdhygieniskt arbeteLäkareLäs mer och boka
2019-03-12Teamarbete och läkemedelsgenomgångarLäkareLäs mer och boka
2019-03-13Allmänläkarnätverket Söder-sydost: NjursjukdomarLäkareLäs mer och boka
2019-03-18Kvällsseminarium: Avancerad migränbehandlingLäkareLäs mer och boka
2019-03-19Teamarbete och läkemedelsgenomgångarLäkareLäs mer och boka
2019-03-19Varför förstår du inte vad jag menar?SjuksköterskaLäs mer och boka
2019-03-19EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del två av två om EKGSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-03-19Allmänläkarnätverket Västerort - 29-gruppen: Akut handläggning på vår...LäkareLäs mer och boka
2019-03-20De nödvändiga samtalenLäkareLäs mer och boka
2019-03-20Smärta ett vanligt problem hos äldre. En 3-dagars kurs för sjuksköterskorSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-03-20Fortbildning för ST-läkare i geriatrik med tema: Diabetes hos äldreLäkareLäs mer och boka
2019-03-20Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos äldreSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-03-21De nödvändiga samtalen - Att samtala med patienter med livshotande sjukdomarLäkareLäs mer och boka
2019-03-212-dagars baskurs i klinisk försäkringsmedicin för läkare våren 2019, tillfälle 3LäkareLäs mer och boka
2019-03-21Allmänläkarnätverket Norrtälje: Astma och allergi hos barnLäkareLäs mer och boka
2019-03-21Teamarbete och läkemedelsgenomgångarLäkareLäs mer och boka
2019-03-21Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: Fysiologiska undersökni...LäkareLäs mer och boka
2019-03-22Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: GastroenterologiLäkareLäs mer och boka
2019-03-25Äldrepsykiatri- utom demensutredningar, Veckokurs på heltidLäkareLäs mer och boka
2019-03-26Hjärtsvikt- en folksjukdomSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-03-26Alkohol och äldre ett tabubelagt områdeSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-03-27Grundkurs i Vårdhygieniskt arbeteLäkareLäs mer och boka
2019-03-27Vårdhygienisk kvalitetssäkring? Temaeftermiddag för cheferCheferLäs mer och boka
2019-03-27Vårmöte för StramaansvarigaLäkare, sjuksköterskor, övrig annanLäs mer och boka
2019-03-27Allmänläkarnätverket Västerort - HyperlipidemiLäkareLäs mer och boka
2019-03-27Kvalitetsdialoger för tandläkare 27 mars 2019Övrig, annanLäs mer och boka
2019-03-28Kvalitetsdialoger för tandläkare 28 mars 2019Övrig, annanLäs mer och boka
2019-03-28Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet "Döden en del av livet"SjuksköterskaLäs mer och boka
2019-03-28Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet "Döden en del av livet"SjuksköterskaLäs mer och boka
2019-04-022-dagars kurs i palliativ medicin motsvarande B5-målLäkareLäs mer och boka
2019-04-03Äldrepsykiatriskt seminarium: Äldrejuridik: När jag inte längre kan b...LäkareLäs mer och boka
2019-04-03Kvällsseminarium: Hormonella preventivmedel med fler användningsområd...LäkareLäs mer och boka
2019-04-04Allmänläkarnätverket Nordväst: Närakuter, Tuberkulos, EndokrinologiLäkareLäs mer och boka
2019-04-04Seminarium om samtal och kommunikationLäkareLäs mer och boka
2019-04-09Allmänläkarnätverket Nordväst: Närakuter, Tuberkulos, EndokrinologiLäkareLäs mer och boka
2019-04-09kvalitetseftermiddag för primärvården i söder/sydostLäkareLäs mer och boka
2019-04-09Hjärtsvikt - en folksjukdomSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-04-09Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos äldreSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-04-10Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: HematologiLäkareLäs mer och boka
2019-04-10Kvalitetsdialoger för tandläkare 10 april 2019Övrig, annanLäs mer och boka
2019-04-11Allmänläkarnätverket Norrtälje: TBE och andra fästingburna sjukdomarLäkareLäs mer och boka
2019-04-11Kvalitetsdialoger för tandläkare 11 april 2019Övrig, annanLäs mer och boka
2019-04-11Informationsmöte om TBELäkareLäs mer och boka
2019-04-11Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt, del 1 av 2SjuksköterskaLäs mer och boka
2019-04-11Antikoagulantia i akutverksamhet - Praktiska aspekterLäkareLäs mer och boka
2019-04-11Värt att veta om hypotyreosLäkareLäs mer och boka
2019-04-16Temaeftermiddag för ST-läkare i psykiatri: Neurovetenskaplig psykiatriLäkareLäs mer och boka
2019-04-16Hjärtsvikt- en folksjukdomSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-04-17Varför förstår du inte vad jag menar?SjuksköterskaLäs mer och boka
2019-04-23Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet "Döden en del av livet"SjuksköterskaLäs mer och boka
2019-04-24Allmänläkarnätverket Söder-sydost: Borrelia, TBE och annat som remitt...LäkareLäs mer och boka
2019-04-25Tema ARB - Vårdhygieniskt arbeteLäkareLäs mer och boka
2019-04-25Perifer artärsjukdom - en dold folksjukdom! Epidemiologi, diagnostik ...LäkareLäs mer och boka
2019-04-25Hjärtsvikt- en folksjukdomSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-04-26Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: OSAS och ätstörningarLäkareLäs mer och boka
2019-04-26Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: Psykisk ohälsa hos barn och ungaLäkareLäs mer och boka
2019-04-29Kvällsseminarium: SömnbehandlingarLäkareLäs mer och boka
2019-05-07När hjärtat blir äldre och sjukt. En 3-dagars kurs för sjuksköterskorSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-05-07Grundkurs i Vårdhygieniskt arbeteLäkareLäs mer och boka
2019-05-07Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet ”Munhälsa - en viktig del av ...SjuksköterskaLäs mer och boka
2019-05-08Grundkurs STI - smittspårningÖvrig, annanLäs mer och boka
2019-05-08Tema ARB - Vårdhygieniskt arbeteLäkareLäs mer och boka
2019-05-08Äldrepsykiatriskt seminarium: Äldre i KriminalvårdenLäkareLäs mer och boka
2019-05-08Kvällsseminarium: Kognitivsvikt i Region StockholmLäkareLäs mer och boka
2019-05-09Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt, del 2 av 2SjuksköterskaLäs mer och boka
2019-05-09Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos äldreSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-05-10Kurs i grundläggande cancervårdLäkareLäs mer och boka
2019-05-13Kvällsseminarium: Nya Regnbågsbroschyren – Behandlingsrekommendatione...LäkareLäs mer och boka
2019-05-14Kvalitetsdag för Centrala stan och VästerortÖvrig, annanLäs mer och boka
2019-05-14Palliativ vård - en introduktionLäkareLäs mer och boka
2019-05-14Grundkurs i Vårdhygieniskt arbeteLäkareLäs mer och boka
2019-05-14Update Geriatrik/Fokus äldre: MoCA-profilering: kognitiv svikt, depre...LäkareLäs mer och boka
2019-05-15Vårdhygienisk kvalitetssäkring? Temaeftermiddag för cheferCheferLäs mer och boka
2019-05-15Allmänläkarnätverket Västerort - 29-gruppen: ÖNH i primärvårdenLäkareLäs mer och boka
2019-05-20Smittskyddsmöte för miljö- och hälsoskyddsinspektörerÖvrig, annanLäs mer och boka
2019-05-20Kvällsseminarium: Hur hantera eventuell risk för QT-förlängning och ...LäkareLäs mer och boka
2019-05-21Lansering av det regionala vårdprogrammet posttraumatiskt stressyndro...LäkareLäs mer och boka
2019-05-22Allmänläkarnätverket Söder-sydost: Aktuell reumatologi för distriktsl...LäkareLäs mer och boka
2019-05-22Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Hjärtsvikt, hypertoniLäkareLäs mer och boka
2019-05-22HänvisningsverkstadSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-05-23Allmänläkarnätverket Nordväst: kvalitetsdag på Hufvudsta gårdÖvrig, annanLäs mer och boka
2019-05-23Allmänläkarnätverket Norrtälje: Reumatologi för primärvårdLäkareLäs mer och boka
2019-05-23Informationseftermiddag för Medicinskt Ansvariga SjuksköterskorSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-05-23HänvisningsverkstadSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-05-23Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: HypotyreosLäkareLäs mer och boka
2019-05-23Akut urologi för primärvårdenLäkareLäs mer och boka
2019-05-24Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: STI, Fästingöverförda infektionerLäkareLäs mer och boka
2019-05-27Kvällsseminarium: Pascal - Tips för en säker förskrivning av dosdispe...LäkareLäs mer och boka
2019-05-28Tema ARB - Vårdhygieniskt arbeteLäkareLäs mer och boka
2019-06-04Försäkringsmedicin för ST-läkare- handledning online, ST-läkare i psykiatriLäkareLäs mer och boka
2019-06-11Kvalitetsdag för nordöstra Stockholm och NorrtäljeLäkareLäs mer och boka
2019-06-11Grundkurs i Vårdhygieniskt arbeteLäkareLäs mer och boka
2019-06-13Försäkringsmedicin för ST-läkare- handledning online, ST-läkare i allmänmedicinLäkareLäs mer och boka
2019-08-23testkurs2- anmäl ej!LäkareLäs mer och boka
2019-08-28Primärvårdssatsningens inspirationseftermiddagLäkareLäs mer och boka
2019-08-29testkurs1- anmäl ej!LäkareLäs mer och boka
2019-08-30Allmänläkarnätverket Sydväst - ÖNH-sjukdomarLäkareLäs mer och boka
2019-09-04Grundkurs i Vårdhygieniskt arbeteLäkareLäs mer och boka
2019-09-10Hänvisningsverkstad-bli bättre på att hänvisa patienterSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-09-10NEWS/SBAR - Teoretiskt och praktiskt i två beprövade kommunikationsverktygSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-09-11Inställd Grundkurs i Vårdhygieniskt arbeteLäkareLäs mer och boka
2019-09-11Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Äldrepsykiatri - Depression o...LäkareLäs mer och boka
2019-09-11Hänvisningsverkstad-bli bättre på att hänvisa patienterSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-09-11Värt att veta om Sömn och Sömnbesvär hos äldreSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-09-12Vetenskapsmetodik kurs för ST-läkare i geriatrikLäkareLäs mer och boka
2019-09-16Kurs i palliativ medicin motsvarande B5-målLäkareLäs mer och boka
2019-09-16Baskurs i klinisk försäkringsmedicin för läkare hösten 2019, tillfälle 1LäkareLäs mer och boka
2019-09-17Grundkurs STI - smittspårningLäkareLäs mer och boka
2019-09-17Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt, del 1 av 2SjuksköterskaLäs mer och boka
2019-09-17EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del 1 om EKGSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-09-18Allmänläkarnätverket Söder-sydost: Palliativ vård i primärvårdenLäkareLäs mer och boka
2019-09-18Tema ARB - Vårdhygieniskt arbeteLäkareLäs mer och boka
2019-09-18Multiresistenta bakterier - ett ökande problem i vården!SjuksköterskaLäs mer och boka
2019-09-18Äldrepsykiatriskt nätverk: EutanasiLäkareLäs mer och boka
2019-09-19Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet ”Munhälsa - en viktig del av ...SjuksköterskaLäs mer och boka
2019-09-24Årets höstmöte för lokalt Smittskydds- och StramaansvarigaLäkareLäs mer och boka
2019-09-24Grundkurs i Vårdhygieniskt arbeteLäkareLäs mer och boka
2019-09-24Update Geriatrik/Fokus äldre: Njurmedicinska sjukdomar hos den geriat...LäkareLäs mer och boka
2019-09-25Kvällsseminarium: Nytt på vaccinationsfrontenLäkareLäs mer och boka
2019-09-26Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet "Döden en del av livet"SjuksköterskaLäs mer och boka
2019-09-27Allmänläkarnätverket Sydväst - BarnkirurgiLäkareLäs mer och boka
2019-10-01Smittskydd Stockholms informationsträff för personal inom mödrahälsovården 2019Övrig, annanLäs mer och boka
2019-10-02Grundkurs i Vårdhygieniskt arbeteLäkareLäs mer och boka
2019-10-03Årets höstmöte för lokalt Smittskydds- och StramaansvarigaLäkareLäs mer och boka
2019-10-03Alkohol och äldre ett tabubelagt områdeSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-10-07Baskurs i klinisk försäkringsmedicin för läkare hösten 2019, tillfälle 2LäkareLäs mer och boka
2019-10-07Kvällsseminarium: tema läggs ut inom kortLäkareLäs mer och boka
2019-10-08När hjärtat blir äldre och sjukt. En 3-dagars kurs för sjuksköterskorSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-10-08Temaeftermiddag för ST-läkare i psykiatri: Ett rättspsykiatriskt fall...LäkareLäs mer och boka
2019-10-08Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt, del 2 av 2SjuksköterskaLäs mer och boka
2019-10-09Grundkurs i Vårdhygieniskt arbeteLäkareLäs mer och boka
2019-10-09Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Tromboemboliska sjukdomar hos äldreLäkareLäs mer och boka
2019-10-09Bra att veta om Venaccesser!SjuksköterskaLäs mer och boka
2019-10-10Stockholms läns demensdagLäkareLäs mer och boka
2019-10-10Grundkurs i Vårdhygieniskt arbeteLäkareLäs mer och boka
2019-10-10KOL - behandling och hjälpmedelSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-10-15Demens: Varför förstår du inte vad jag menar?SjuksköterskaLäs mer och boka
2019-10-15EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del 2 om EKGSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-10-16Smärta ett vanligt problem hos äldre. En 3-dagars kurs för sjuksköterskorSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-10-16Temaeftermiddag ARB - Vårdhygieniskt arbeteLäkareLäs mer och boka
2019-10-17Epilepsi - en uppdateringLäkareLäs mer och boka
2019-10-18Nationellt symposium på Nobel Forum: Alzheimers sjukdom inför 2020-taletLäkareLäs mer och boka
2019-10-18Endokrint Forum Stockholm höstmöte 2019; Diabetes mellitus - In Real LifeLäkareLäs mer och boka
2019-10-22Årets grundkurs för lokalt Smittskydds- och Stramaansvariga.LäkareLäs mer och boka
2019-10-22Grundkurs i Vårdhygieniskt arbeteLäkareLäs mer och boka
2019-10-22EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del 3 om EKGSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-10-23Allmänläkarnätverket Söder-sydost: Andrologi -Hypogonadism, doping, infertilitetLäkareLäs mer och boka
2019-10-23Allmänläkarnätverket Västerort - 29-gruppen: gynekologi i primärvårdenLäkareLäs mer och boka
2019-10-24Temaeftermiddag för chefer med personalansvarÖvrig, annanLäs mer och boka
2019-10-24AntikoagulantiabehandlingLäkareLäs mer och boka
2019-10-24Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet "Döden en del av livet"SjuksköterskaLäs mer och boka
2019-10-24Demens: Varför förstår du inte vad jag menar?SjuksköterskaLäs mer och boka
2019-10-25Allmänläkarnätverket Sydväst -Klinisk kemiLäkareLäs mer och boka
2019-10-30Temaeftermiddag_ utmaningar inom ASIH och basal hemsjukvårdSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-11-04Baskurs i klinisk försäkringsmedicin för läkare hösten 2019, tillfälle 3LäkareLäs mer och boka
2019-11-06Äldrepsykiatriskt nätverk: KatatoniLäkareLäs mer och boka
2019-11-06Kvällsseminarium: Höga levervärden, fett spännandeLäkareLäs mer och boka
2019-11-07Stockholms Allmänläkardag - obunden fortbildning för allmänläkare i S...LäkareLäs mer och boka
2019-11-07Grundkurs STI - smittspårningLäkareLäs mer och boka
2019-11-07EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del 1 om EKGSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-11-12Grundkurs i Vårdhygieniskt arbeteLäkareLäs mer och boka
2019-11-12Hänvisningsverkstad-bli bättre på att hänvisa patienterSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-11-12Temaeftermiddag för ST-läkare i psykiatri: Mentalisering och borderli...LäkareLäs mer och boka
2019-11-12Varför förstår du inte vad jag menar?SjuksköterskaLäs mer och boka
2019-11-12Hjärtsvikt- en folksjukdomSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-11-12Uppdatering inom ämnesområdet hud- och könssjukdomar - Kutana vaskuliterLäkareLäs mer och boka
2019-11-13INSTÄLLT! Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Hematologi hos äldreLäkareLäs mer och boka
2019-11-13EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del 2 om EKGSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-11-14Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet ”Munhälsa - en viktig del av ...SjuksköterskaLäs mer och boka
2019-11-14Multiresistenta bakterier - ett ökande problem i vården!SjuksköterskaLäs mer och boka
2019-11-14Värt att veta om Sömn och Sömnbesvär hos äldreSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-11-14Kvällsseminarium: ”Braining”- patienter och personal tränar tillsamma...LäkareLäs mer och boka
2019-11-15Strama Stockholm 10-årsjubileumLäkareLäs mer och boka
2019-11-18Kvällsseminarium: SömnbehandlingarLäkareLäs mer och boka
2019-11-19INSTÄLLD! Kvalitetsdag för Centrala stan och VästerortLäkareLäs mer och boka
2019-11-19Update Geriatrik/Fokus äldre: Vanliga juridiska problem när minnet sv...LäkareLäs mer och boka
2019-11-19Hjärtsvikt- en folksjukdomSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-11-20Allmänläkarnätverket Nordväst: kvalitetsdag på Hufvudsta gårdLäkareLäs mer och boka
2019-11-20Allmänläkarnätverket Söder-sydost: Beroendevård i primärvårdenLäkareLäs mer och boka
2019-11-20Temaeftermiddag Förråd - en riskLäkareLäs mer och boka
2019-11-20Hygien och smitta i förskolanÖvrig, annanLäs mer och boka
2019-11-21Grundkurs i Vårdhygieniskt arbeteLäkareLäs mer och boka
2019-11-22Allmänläkarnätverket Sydväst - OnkologiLäkareLäs mer och boka
2019-11-27Kvalitetsdag för nordöstra Stockholm och NorrtäljeLäkareLäs mer och boka
2019-11-27Temaeftermiddag ARB - Vårdhygieniskt arbeteLäkareLäs mer och boka
2019-11-28Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos äldreSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-12-02Informationseftermiddag för Medicinskt Ansvariga SjuksköterskorSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-12-03Temaeftermiddag_ utmaningar inom ASIH och basal hemsjukvårdSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-12-04Temaförmiddag EndoskophanteringLäkareLäs mer och boka
2019-12-04EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del 3 om EKGSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-12-04Äldrepsykiatriskt nätverk: Fallrisk och psykofarmakaLäkareLäs mer och boka
2019-12-04Kvällsseminarium: Lilla kirurgin vid hud- och mjukdelsinfektioner hos...LäkareLäs mer och boka
2019-12-05Decembermöte om anmälningspliktiga sexuellt överförbara infektionerÖvrig, annanLäs mer och boka
2019-12-05Hjärtsvikt- en folksjukdomSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-12-10Symtomkontroll i palliativ vårdLäkareLäs mer och boka
2019-12-10Snabbkurs i förbättringsarbeteLäkareLäs mer och boka
2019-12-10Värt att veta om Sömn och Sömnbesvär hos äldreSjuksköterskaLäs mer och boka
2019-12-11Allmänläkarnätverket Söder-sydost: Subklinisk hypotyreosLäkareLäs mer och boka
2019-12-12Allmänläkarnätverket Norrtälje: Astma och KOL för primärvårdenLäkareLäs mer och boka
2019-12-12Varför förstår du inte vad jag menar?SjuksköterskaLäs mer och boka
2019-12-13Allmänläkarnätverket Sydväst - Allergi/AstmaLäkareLäs mer och boka
2019-12-20testkurs3- anmäl ej!LäkareLäs mer och boka
2019-12-24Testkurs-anmäl inteLäkareLäs mer och boka
2020-01-15Femdagarskurs i förbättringsarbeteLäkareLäs mer och boka
2020-01-15Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Tema kommer inom kortLäkareLäs mer och boka
2020-01-16Informationsträff för dig som arbetar med ensamkommande barn, människ...Övrig, annanLäs mer och boka
2020-01-22Kloka listan forum 2020LäkareLäs mer och boka
2020-02-05Antibiotika lokalt och globaltLäkareLäs mer och boka
2020-02-12Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Tema kommer inom kortLäkareLäs mer och boka
2020-02-13Reversering av antikoagulantiaLäkareLäs mer och boka
2020-03-18Strama Stockholms VårmöteLäkare, sjuksköterskor, övrig annanLäs mer och boka
2020-03-19AntikoagulantiabehandlingLäkareLäs mer och boka