Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

HTA-rapporter av medicintekniska produkter

HTA-rapporter av medicintekniska produkter

Sidan uppdaterad 2020-08-27

HTA står för Health Technology Assessment. En HTA-utvärdering innebär att man med en systematisk granskning av vetenskaplig litteratur tar reda på kunskapsläget för nya och ifrågasatta metoder och processer inom vården.

En HTA-utvärdering är inte att betrakta som en rekommendation från MTP-rådet men kan bidra med värdefull information vid beslut gällande medicintekniskaprodukter.

Klicka på kolumnrubriken för att sortera

År månad

HTA-enhet

Gruppering efter användningsområde

Gruppering efter princip

Gruppering efter produktnamn

Full titel

2020-03

CAMTÖ

Lungmedicin astma

Temperaturreglerat laminärt luftflöde


Temperaturreglerat laminärt luftflöde som tilläggsbehandling vid allergisk astma

2020-03

Skåne/syd

Cancer prostata

Spacer vid strålbehandling av prostatacancer


Användande av hydrogel spacer vid strålbehandling av prostatacancer

2020-02

Stockholm-Gotland

Nervsystemets sjukdomar

Deep-Brain stimulering


Deep Brain Stimulering (DBS) vid dyskinetisk CP

2019-11

Dalarna

Sömnbehandling

Tyngdtäcken bolltäckenBehandling med tyngdtäcke vid sömnproblem

2019-11

Dalarna

Nervsystemets sjukdomar

Tyngdtäcken bolltäcken


Behandling med tyngdtäcke vid sömnproblem

2017-11

Skåne/syd

Hjärta rytmrubbningar

Elektrodlös pacemaker

Micra

Elektrodlös pacemaker

2017-11

Skåne/syd

Hjärta rytmrubbningar

Elektrodlös pacemaker

Nanostim

Elektrodlös pacemaker