Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Äldres hälsa

Pauline Raaschou, med dr, överläkare, ordförande
Medicinsk enhet Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
pauline.raaschou@sll.se

Alexandre Bonnard, bitr överläkare
Medicinsk enhet Åldrande
Karolinska universitetssjukhuset

Ann-Ida Eliasson, överläkare
Geriatriska kliniken, Norrtälje sjukhus, Tiohundra

Yvonne Freund Levi, docent, specialistläkare
Karolinska institutet

Patrik Mattsson, specialistläkare
Patrik Mattsson kognitiv medicin och psykiatri

Christian Molnár, leg läkare
Familjeläkarna i Saltsjöbaden

Kristina Persson, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Dorota Religa, professor, överläkare
Medicinsk enhet Åldrande
Karolinska universitetssjukhuset

Sarantos Stasinakis, överläkare
Affektiv mottagning Rosenlund
Psykiatri Södra Stockholm, SLSO

Karin Tiger, distriktsläkare
Ektorps vårdcentral

Catarina Wahlberg, leg sjuksköterska
Nacka kommun