Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cancersjukdomar

Johan Falkenius, med dr, bitr överläkare, ordförande,
Centrum för hudtumörer, Tema cancer, Karolinska universitetssjukhuset
johan.falkenius@sll.se

Per Broliden, med dr, överläkare
Benmärgssvikt och leukemi, Medicinsk enhet Hematologi
Karolinska universitetssjukhuset

Alan Fotoohi, med dr, specialistläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Theodoros Foukakis
, docent, överläkare
Bröstcentrum, Medicinsk enhet Bröstcancer, endokrina tumörer och sarkom
Karolinska universitetssjukhuset

Karin Holmsten, överläkare
Onkologsektionen, Kirurgkliniken, Capio S:t Görans sjukhus

Elin Jerremalm, med dr, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marita Lagergren Lindberg, med dr, överläkare
Förenade Care ASIH, Byle Gård

Pehr Lind, docent, överläkare
Onkologkliniken, Södersjukhuset

Per Ljungman,
professor emeritus, överläkare
Medicinsk enhet Cellterapi och allogen stamcellstransplantation
Karolinska universitetssjukhuset

Elisabeth Ryd Ausén, chefsjuksköterska
Onkologisk mottagning, Capio S:t Görans sjukhus

Stefan Söderhäll, med dr, överläkare
Barnonkologi, Tema barn, Karolinska universitetssjukhuset och
Regionalt cancercentrum Stockholm - Gotland