Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hud- och könssjukdomar

Lena Hagströmer, med dr, överläkare, ordförande
Hudkliniken, Södersjukhuset
lena.hagstromer@sll.se

Jeni-Luminita Dragomir de Leyva, distriktsläkare
Stenhamra hälsocentral

Farahnaz Ghalebandi,
leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Jonatan Lindh
, docent, överläkare
Medicinsk enhet Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Cristina Oprica, med dr, specialistläkare
Diagnostiskt Centrum Hud

Karin Popovic Silwerfeldt, med dr, överläkare
Hudkliniken, Danderyds sjukhus

Karin Sartorius, med dr, överläkare
Hudkliniken, Södersjukhuset

Maria Sund Böhme, med dr, överläkare
Medicinsk enhet Gastro hud reuma, Karolinska universitetssjukhuset

Arne Wikström,
docent, överläkare
Medicinsk enhet Gastro hud reuma, Karolinska universitetssjukhuset