Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Infektionssjukdomar

Annika Hahlin, leg apotekare, tf ordförande
Strama, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
annika.hahlin@sll.se

Maria Amér, överläkare
Infektionssjukvård, Visby lasarett

Paulina Dalemo, bitr överläkare
Medicinsk enhet Infektionssjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset

Jesper Ericsson, överläkare
Infektion, Danderyds sjukhus

Jaran Eriksen, med dr, specialistläkare
Infektionskliniken - Venhälsan, Södersjukhuset

Margareta Eriksson, docent, överläkare
Barninfektion, Tema barn, Karolinska universitetssjukhuset

Anna Granath, med dr, överläkare
Medicinsk enhet Öron, näsa, hals, hörsel och balans
Karolinska universitetssjukhuset

Hani Khalifa, distriktsläkare
Husläkarna Roslags Näsby

Owe Källman, med dr, bitr smittskyddsläkare, överläkare
Smittskydd Stockholm

Elisabeth Löfvenborg, specialistläkare
Capio geriatrik Löwet, Löwenströmska sjukhuset

Christer Norman, specialist i allmänmedicin
Salems vårdcentral samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Alexandros Petropoulos, specialistläkare
Medicinsk enhet Klinisk mikrobiologi, Karolinska universitets-
laboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset

Malin Rinder, med dr, överläkare
Medicinsk enhet Barnakutsjukvård, Karolinska universitetssjukhuset