Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Margareta Holmström, docent, överläkare, ordförande
Koagulation, Medicinsk enhet Hematologi
Karolinska universitetssjukhuset
margareta.holmstrom@sll.se

Sarah Balster, specialistläkare
Medicinkliniken, Södertälje sjukhus

Pernilla Frid,
ST-läkare
Täby Centrum Doktorn

Farahnaz Ghalebandi, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Eva-Lotta Hempel, bitr överläkare
Koagulation, Medicinsk enhet Hematologi
Karolinska universitetssjukhuset

Hans Johnsson, docent, överläkare
Medicinsk enhet Hematologi, Karolinska universitetssjukhuset

Karl-Gösta Ljungström, docent, specialistläkare

Katri Rosenthal-Aizman, ST-läkare
Medicinsk enhet Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Mårten Söderberg, med dr, överläkare
Internmedicin, Södersjukhuset

Eli Westerlund, med dr, överläkare
Medicinkliniken, Danderyds sjukhus