Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lung- och allergisjukdomar

Michael Runold, med dr, överläkare, ordförande
PO Lung- och allergisjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset
michael.runold@sll.se

Helena Almer, distriktsläkare
Gustavsbergs vårdcentral

Elin Dahlén, med dr, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Ingemansson, med dr, överläkare
PF Barnallergi och lungmedicin, Karolinska universitetssjukhuset

Henrik Ljungberg, med dr, överläkare
PF Barnallergi och lungmedicin, Karolinska universitetssjukhuset

Karin Toll, med dr, överläkare
PF Näs och bihålesjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset

Eva Wikström Jonsson, docent, överläkare
FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset