Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lung- och allergisjukdomar

Michael Runold, med dr, överläkare, ordförande
Medicinsk enhet Lung- och allergisjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset
michael.runold@sll.se

Helena Almer, distriktsläkare
Gustavsbergs vårdcentral

Maria Amér, överläkare
Infektionssjukvård, Visby lasarett

Jan Dahllöf, distriktsläkare
Vårby vårdcentral

Marianne Eduards, sjuksköterska
Liljeholmens vårdcentral

Maria Ingemansson, med dr, överläkare
Barnallergi och lungmedicin, Tema barn, Karolinska universitetssjukhuset

Lena Isaac, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Henrik Ljungberg, med dr, överläkare
Barnallergi och lungmedicin, Tema barn, Karolinska universitetssjukhuset

Karin Toll, med dr, överläkare
Näs och bihålesjukdomar, Medicinsk enhet Öron, näsa, hals, hörsel balans
Karolinska universitetssjukhuset

Eva Wikström Jonsson, docent, överläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset