Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lung- och allergisjukdomar

Michael Runold, med dr, överläkare, ordförande
ME Lung- och allergisjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset
michael.runold@regionstockholm.se

Jan Dahllöf, distriktsläkare
Vårby vårdcentral

Marianne Eduards, sjuksköterska
Liljeholmens vårdcentral

Maria Ingemansson, med dr, överläkare
Barnallergi och lungmedicin, Tema barn, Karolinska universitetssjukhuset

Lena Isaac, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Henrik Ljungberg, med dr, överläkare
Barnallergi och lungmedicin, Tema barn, Karolinska universitetssjukhuset

Karin Toll, med dr, överläkare
Näs och bihålesjukdomar, ME Öron, näsa, hals, hörsel balans
Karolinska universitetssjukhuset

Eva Wikström Jonsson, docent, överläkare
ME Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset