Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mag- och tarmsjukdomar

Marjo Kapraali, med dr, överläkare, ordförande
PF Mag- och tarmsjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset
marjo.kapraali@sll.se

Francesca Bresso, med dr, överläkare
Medicinsk enhet Gastro hud reuma, Karolinska universitetssjukhuset

Johan Holm, specialistläkare
Medicinsk enhet Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Perjohan Lindfors, med dr, specialistläkare
Sollentuna specialistklinik

Mikael Lördal, med dr, överläkare
Gastroenheten, Medicinkliniken, Danderyds sjukhus

Petter Malmborg, med dr, överläkare
Enheten för pediatrisk gastroenterologi, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Dag Stockeld, docent, överläkare
Kirurgkliniken, Danderyds sjukhus

Knut Stokkeland, med dr, överläkare
Internmedicinsk vård, Visby lasarett

Charlotte Söderman, med dr, överläkare
Medicinkliniken, Capio S:t Görans sjukhus

Siobhan Wallhuss, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Sigurd Vitols, adj professor, specialistläkare
Karolinska Institutet och SBU