Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Medicinsk diagnostik

Torkel Brismar, adj professor, överläkare, ordförande
Medicinsk enhet Radiologi Huddinge, Bild och funktion
Karolinska universitetssjukhuset
torkel.brismar@gmail.com

Håkan Almqvist, bitr överläkare
Medicinsk enhet Neuroradiologi, Bild och funktion
Karolinska universitetssjukhuset

Marie Beermann, överläkare
Röntgenavdelning, Radiologi, Danderyds sjukhus

Lennart Blomqvist
, professor, överläkare
Medicinsk enhet Medicinsk strålningsfysik och nuklearmedicin
Bild och funktion, Karolinska universitetssjukhuset

Per Grybäck, med dr, överläkare
Medicinsk enhet Medicinsk strålningsfysik och nuklearmedicin
Bild och funktion, Karolinska universitetssjukhuset

Helena Ramström, farm dr, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Anders Svensson, röntgensjuksköterska
Medicinsk enhet Radiologi Huddinge, Bild och funktion
Karolinska universitetssjukhuset