Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nervsystemets sjukdomar

Karin Wirdefeldt, docent, överläkare, ordförande
Medicinsk enhet Neurologi, Karolinska universitetssjukhuset
karin.wirdefeldt@sll.se

Isabella Ekheden, med dr, ST-läkare
Medicinsk enhet Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Anders Johansson, med dr, överläkare
Medicinsk enhet Neurologi, Karolinska universitetssjukhuset

Linnéa Karlsson Lind, med dr, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Martin Lindberger, med dr, överläkare
Neurologkliniken, Danderyds sjukhus och
Medicinsk enhet Neurologi, Karolinska universitetssjukhuset

Ulrika Löfmark, med dr, överläkare
Neurologiska kliniken, St Görans sjukhus

Ingela Nilsson Remahl, docent, överläkare
Medicinsk enhet Neurologi
Karolinska universitetssjukhuset

Rayomand Press, med dr, överläkare
Medicinsk enhet Neurologi
Karolinska universitetssjukhuset

Tommy Stödberg, bitr överläkare
PF Barnneurologi barnneurokirurgi, Tema Barn
Karolinska universitetssjukhuset

Anders Svenningsson, adj professor, överläkare
Neurologkliniken, Danderyds sjukhus

Kristina Tedroff, docent, överläkare
Kunskapsstyrning och -stöd, Kunskapsutveckling
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
och PF Barnneurologi barnneurokirurgi, Tema Barn
Karolinska universitetssjukhuset