Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nervsystemets sjukdomar

Karin Wirdefeldt, docent, överläkare, ordförande
ME Neurologi, Karolinska universitetssjukhuset
karin.wirdefeldt@regionstockholm.se

Isabella Ekheden, med dr, ST-läkare
ME Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Anders Johansson, med dr, överläkare
ME Neurologi, Karolinska universitetssjukhuset

Linnéa Karlsson Lind, med dr, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Martin Lindberger, med dr, överläkare
Neurologkliniken, Danderyds sjukhus och
ME Neurologi, Karolinska universitetssjukhuset

Ingela Nilsson Remahl, docent, överläkare
ME Neurologi, Karolinska universitetssjukhuset

Rayomand Press, med dr, överläkare
ME Neurologi, Karolinska universitetssjukhuset

Tommy Stödberg, överläkare
PF Barnneurologi, Tema Barn
Karolinska universitetssjukhuset

Kristina Tedroff, docent, överläkare
PF Barnneurologi, Tema Barn
Karolinska universitetssjukhuset
samt BUP FoU Centrum, SLSO